ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1134
ผู้ร้อง นายดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์
เรื่อง ขอติดตั้งไฟกิ่ง
ข้อความ เรียนผู้บริหารหัวหน้าส่วน เนื่องจากมีประชาชนหลังตลาดกลางป่าเห็ว เดือดร้อนไม่มีไำฟกิ่งมา 10 ปีแล้ว จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรวจสอบ และพิจารณาเนื่องจากกลางคืนมืดมาก เป็นอันตรายแกทรัพย์สิน ร่วมถึงความปลอดภัยแกประชาชนในพื้นที่
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 17 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)