ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1133
ผู้ร้อง รตท ประจวบ กางถิ่น
เรื่อง ขอติดตั้งไฟกิ่งบริเวณ
ข้อความ ขอติดตั้งไฟกิ่งบริเวณเสาหน้าบ้านเลขที่ 208 ม.6 ต.อุโมงค์ เนทาองจากเป็นพื้นที่เปลี่ยว และอันตรายต่อผู้ที่สัญจรร่วมถึงประชาชนในระแวกนั้น
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 17 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)