ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1132
ผู้ร้อง นายสิทธิ์ วิชาเจริญ
เรื่อง ขอรถแบ็คโฮขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์
ข้อความ ขอรถแบ็คโฮขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ด้านหลัง ลำพูนพัฒนา
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 17 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)