ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1131
ผู้ร้อง นาง ณัฐนันท์ เสมอใจ
เรื่อง แก้ไขปัญหาลูกน้ำยุงลาย
ข้อความ ขอช่วยเรื่องการระบายน้ำ และกำจัดลูกน้ำ และยุงลาย บริเวณบ้านเลขที่ 307 ม.8 ตามแผนที่ ที่ได้วาดมาด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 15 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)