ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1130
ผู้ร้อง นายบัณทิต สีแก้ว
เรื่อง ถนนทรุดตัวและชำรุดภายในซอย
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ และซ่อมแซมเนื่องจากฝนตกหนักทำให้เกิดถนนทรุดตัว และน้ำท่วมขัง ภายในซอย 12 บ้านไร่
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 15 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)