ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1128
ผู้ร้อง นายศักดา แหล่งอุโมงค์
เรื่อง เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ
ข้อความ เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำบริเวณหน้าป่าช้าบ้านไร่ ม.8
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 15 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)