ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1127
ผู้ร้อง นายธนาวัฒน์ จงสิริจรรยาพร
เรื่อง ตัดกิ่งไม้
ข้อความ ขอคงามอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ริมถนน บังไฟกิ่ง และอาจหักใส่เสาไฟได้ ตามแผนที่ที่ได้วาดมาด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 15 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)