ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1125
ผู้ร้อง สท.ไกยฤทธิ์ หมื่่นโพธิ์
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอแจ้งซ่อมไฟกิ่งเสีย 1 จุด ที่สี่แยกบ้านพ่อกุย วงศ์สถาน บ้านเป่าเส้า ม.9
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 10 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1125 ไฟกิ่งเสีย 1 จุด ที่สี่เเยกบ้านพ่อกุย วงศ์สถาน บ้า นายจีรวัฒน์ สุวรรณนา ดำเนินการเรียบร้อย 21 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)