ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1124
ผู้ร้อง สท มนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอเปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง/ซ่อมไฟกิ่ง/ซ่อมไฟสปอร์ตไลท์
ข้อความ 1.ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟกิ่งต้นแรก ซอย 5 ม.1 บ้านอุโมงค์ (ตามภาพ) 2. ขอซ่อมไฟกิ่งบริเวณด้านข้างที่อ่านหนังสือพิมพ์หน้าวัดอุโมงค์ ม.1 3. ขอซ่อมไฟสปอร์ตไลท์ พร้อมกับติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์อีก 2ดวง/เสา เพราะของเดิมเคยมีอยู่จำนวน 3เสา แต่ในปัจจุบันเหลือต้นเดียว บริเวณสนามบอลหน้าโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ม.1
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 09 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)