ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1123
ผู้ร้อง นางมยุรา สุริยะมะโน
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ดินลูกรัง และหินคลุกต่อจากถนนเดิมที่มีอยู๋แล้วบริเวณหลังบ้านญี่ปุ่น บ้านป้าเส้า ม.9 เนื่องจากช่วงที่มีฝนตกจะทำให้เกิดพิ้นผิวถนนเป็นโคลมตม สัญจรลำบากอย่างมาก และเมื่อไม่มีฝนหรือน้ำท่วมขัง ถนนเส้นนี้จะมีหลุ่มบ่อ ดังนั้นเพิ่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรและชาวบ้านในพื้นที่ จึงไคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหาร
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 08 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)