ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1122
ผู้ร้อง วัดป่าเห็ว
เรื่อง ขอตัดหญ้า
ข้อความ ขอตัดหญ้า บริเวณหน้าวัด และพื้นที่หน้ากำแพงวัดป่าเห็ว
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 07 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1122 ขอตัดหญ้าบริเวณหน้าวัดและพื้นที่หน้ากำแพงวัดป่าเห็ กองสาธารณสุขแล้วสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเรียบร้อย 10 ก.ย. 2564
1122 ขอตัดหญ้าบริเวรหน้าวัด​ และพื้นที่หน้ากำแพงวัดป่าเ กองสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อย 28 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)