ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1121
ผู้ร้อง จงจิตร อินต๊ะโมงค์
เรื่อง ซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ซ่อมไฟกิ่ง หน้าบ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 6 บ้านป่าลาน (ซอย 3 ) อ.จงจิตร อินต๊ะโมงค์
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 07 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1121 ซ่อมไฟกิ่ง นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 28 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)