ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1120
ผู้ร้อง สุวิทย์ ญาณศร
เรื่อง ซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ซ่อมไฟกิ่ง หน้าบ้านพ่อหลวงสุวิทย์ ญาณะศร ม.7 เชตวันหนองหมู
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 07 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1120 ซ่อมไฟกิ่ง นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 28 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)