ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1119
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ซ่อมแซมเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ
ข้อความ ซ่อมแซมเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณทางโค้งหน้าวัดอุโมงค์ ม.1 ขอเป็นการด่วน เพราะรถสัญจรจำนวนมาก หวันจะเป็นอันตราย ทางฝ่ายปกครองได้นำถังน้ำมัน มาบังไว้แล้ว
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 06 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)