ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1118
ผู้ร้อง นางนรมน ใจกลาง
เรื่อง ขอรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดตลาดป่าเห็ว
ข้อความ ขอรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดตลาดป่าเห็ว ในวันที่ 7 ก.ย.64 เวลา 09.00น.
ประเภทการร้องขอ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 06 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1118 ล้างตลาดกลางป่าเห็ว นายมองดี อุโมงค์มี ดำเนินการเรียบร้อย 07 ก.ย. 2564
1118 ทำความสะอาดขอรถน้ำล้างตลาด องค์การตลาดสาขาลำพูน นายวิทยา จิตหัตถะ ดำเนินการเรียบร้อย 07 ก.ย. 2564
1118 ขอรถน้ำล้างตลาดกลางป่าเห็ว สาขาลำพูน นายวิทยา จิตหัตถะ ดำเนินการเรียบร้อย 07 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)