ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1116
ผู้ร้อง นายศักดา แหล่งอุโมงค์
เรื่อง ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำในซอย 2 บ้านไร่ ม.8 เป็นซอยแคบรถวิ่งสวนกันลำบากเนื่องจากฝาท่อระบายแตกหัก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 06 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)