ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1115
ผู้ร้อง น.ส.นาริยา เกิดสว่างกุล
เรื่อง ขอให้เทศบาลทำป้ายห้ามทิ้งขยะ
ข้อความ ขอให้เทศบาลทำป้ายแจ้งห้ามทิ้งขยะ บริเวณทางข้างบ้าน ตรงข้ามซอย 20 เทศบาลตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 2 บ้านกอม่วง ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 03 ก.ย. 2564
เลขรับที่ 1115
ผู้ร้อง นายศักดา แหล่งอุโมงค์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ในซอย 2 บ้านไร่ หมู่8 ซึ่งมีกิ่งไม้ใหญ่และกิ่งไม่แห้ง อาจเกิดอุบัติเหตุในชุมชน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 06 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)