ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1114
ผู้ร้อง นางยุพิน ยศราช
เรื่อง ขอรถกระเช้าตัดไผ่ 2 ต้น
ข้อความ ขอรถกระเช้ามาช่วยตัดไผ่ 2 ต้น มีคนตัดแล้ว บ้านป่าเส้า หมู่ 9 ติดอาคาร อสม.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 03 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1114 ขอรถกระเช้าตัดไผ่ 2ต้น นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 28 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)