ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1113
ผู้ร้อง น.ส.พรเพ็ญ เก็บเจริญ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถเทศบาลรับส่ง ฉีดวัคซีน
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ รถเทศบาลตำบลอุโมงค์ รับส่ง ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันที่ 6 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น. สถานที่นัดหมาย ซอย 12 บ้านอุโมงค์ (ปิงซาลอน) และ ศูนย์ อสม. หมู่ 6 (รับส่ง รพ.ลำพูน)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 03 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1113 ขอส่งไปฉีดวัคซีน รพ.ลำพูน ม.1และ ม.9 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 06 ก.ย. 2564
1113 ส่งฉีดวัคซีนโควิด นายเจษฎา​ จิตต์ธรรม ดำเนินการเรียบร้อย 07 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)