ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1112
ผู้ร้อง น.ส.จุไรรัตน์ ทาอุโมงค์
เรื่อง ขอรับส่งผู้ป่วย นายสุรศักดิ์ ทาอุโมงค์
ข้อความ ขอรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย นายสุรศักดิ์ ทาอุโมงค์ ไป ร.พ.ลำพูน วันจันทร์ ที่ 6 ก.ย. 64 เวลา 8.00 น. บ้านเลขที่ 150 หมู่ 6 บ้านป่าลาน ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพุน โทร 083-4604153
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 03 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1112 รับผู้ป่วยส่ง รพ.ลำพูน ม.6 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 06 ก.ย. 2564
1112 ขอรถรับส่ง ผู้ป่วย นายสุรศักดิ์ ทาอุโมงค์ นายวิทยา จิตหัตถะ ดำเนินการเรียบร้อย 07 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)