ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1111
ผู้ร้อง นายสมิงค์จิรวงค์ ณ เชียงใหม่
เรื่อง ขอปรับขอบถนนต่างระดับหน้าบ้านนายชูเกียรติ
ข้อความ ขอปรับขอบถนนต่างระดับบริเวณโค้งหน้าบ้านนายชูเกียรติ (ใกล้บ้าน อดีต สท.โมง) เนื่องจากเคยร้องเรียนมาแล้วครั้งหนึ่ง (บริเวณดังกล่าวเป็นหลุมลึก แต่ได้ยกเลิกไป) แต่ปัจจุบันได้มีการทำถนนใหม่ ทำให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นขอบต่างระดับ อาจจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนสัญจรไปมาได้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 02 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)