ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1110
ผู้ร้อง นายอภิชาติ อุปคำ
เรื่อง ขอปรับปรุงหลังคารั่ว
ข้อความ ขอปรับปรุงหลังคาหน้าวัดป่าเห็ว หลังคารั่วโดนกิ่งไม้ตกใส่
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 02 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)