ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1107
ผู้ร้อง สท.ดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์
เรื่อง สอบถามเรื่องการเปิดให้บริการสนามกีฬาหน้าวัดกอม่วง
ข้อความ ในนามตัวแทนพี่น้องประชาชน ขออนุญาตเรียนถามมายังผู้บริหาร เนื่องด้วยลานกีฬาหน้าวัดกอม่วงจะเปิดให้ใช้บริการเมื่อไหร่ และกรุณาติดหรือเปิดไฟส่องสว่างให้ด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 01 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)