ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1105
ผู้ร้อง นางสุภา ศุภสินธ์ุ
เรื่อง ขอฝาปิดท่อระบายน้ำ
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลช่วยไปตรวจสอบท่อระบาย บริเวณข้างบ้านไม่มีฝาปืดเกรงว่าจะเกิดอันตราย ตรงบริเวณหน้าบ้าน สท .กิตติศักดิ์ ด้านทิศเหนือ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 31 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)