ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1104
ผู้ร้อง นายไกรฤกษ์ วงค์สถาน
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอซ่อมไฟกิ่งเสียถนนเลียบลำเหมืองหลังร้านก๋วยเตี๋ยวพริกกระเหรียง ด้านทิศใต้สุดเนื่องจากเสียมาหลายวันแล้วทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก ( ถนนซอยหน้าวัดป่าเส้า )
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 30 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1104 ซ่อมไฟกิ่งริมเหมืองหน้าวัดป่าเส้า นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 31 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)