ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1103
ผู้ร้อง นายบุญเลิศ สรีวิชัย
เรื่อง ขอยางแอสฟัลเพื่อนำไปซ่อมแซมผิวถนน
ข้อความ เนื่องจากถนนในหมู่บ้าน ม. 10 บ้านชัยสถาน ได้ชำรุดจำนวน 2 จุด ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ยางแอสฟัลจากทางเทศบาลจำนวน 10 ถุงเพื่อนำไปซ่อมเอง
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 30 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1103 ขอยางเเอสฟัลท์ จำนวน10ถุง ซ่อมเเซมถนนในหมู่บ้าน ม. นายนิคม แก้วกองเครือ ดำเนินการเรียบร้อย 01 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)