ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1102
ผู้ร้อง นางกฤษณา คำภีระบุรี
เรื่อง ขอตัดกิิ่งไม้
ข้อความ ขอตัดกิ่งไม้สักบังไฟกิ่งที่อาคารโรงน้ำดื่ม ( กิ่งไม้ของนายปัน ธรรมยศ ) ด้านทิศตะวันออก โรงน้ำดื่มบ้านป่าเส้า
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 30 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)