ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1101
ผู้ร้อง นายอินสม สุกันทา
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน
ข้อความ ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาลำพูนในว้นอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยชื่อ นายสุรพงษ์ สุกันทา เวลา 08 .00 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 30 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1101 ส่งผู้ป่วยไป​รพ.ลำพูน ส.อ.ทรรศพงษ์​ ธรรมชาติ ไม่สามารถดำเนินการได้ คืนเรื่องกลับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 31 ส.ค. 2564 ญาติแจ้งยกเลิก

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)