ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1100
ผู้ร้อง สท .กฤษณา คำภีระบุรี
เรื่อง ติดตั้งไฟกิ่ง
ข้อความ ขขติดตั้งไฟกิ่งบริเวณตรงเสาไฟฟ้าทางทิศเหนือถนน ตรงทางรถไฟป่าเส้าเนื่งจากแสงสว่างไม่เพียงพอ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 27 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)