ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1099
ผู้ร้อง สท. กฤษณา คำภีระบุรี
เรื่อง ตัดกิ่งไม้หน้าสถานนีรถไฟป่าเส้า
ข้อความ ขอตัดกิ่งไม้ต้นจามจุรีและต้นดอกคูณเนื่องจากบดบังแสงไฟเวลากลางคืน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 27 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)