ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1098
ผู้ร้อง สท. กฤษณา คำภีระบุรี
เรื่อง ขอซ่อมผิวถนน
ข้อความ 1. จุดที่ 1 บริเวณทางขึ้นทางเเลียบรางทิศตะวันออกสี่แยกซุ้มประตูบ้านป่าเส้า 2. จุดที่ 2 ทางทิศตะวันตกของรางรถไฟ ห่างจากรางรถไฟ 5 เมตร สี่แยกสถานนีรถไฟป่าเส้า
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 27 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)