ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1097
ผู้ร้อง lสท. กฤษณา คำภีระบุรี
เรื่อง ขอท่อระบายน้ำ
ข้อความ ขอขุดท่อระบายน้ำจำนวน 10 ชิ้น ( คอนกรีต) เพื่อนำไปจัดวางที่ข้างสวนนายสุทน ศรีวิติ๊บ ( 9 ) เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา เนื่องจากไม่มีการวางท่อและที่ขุดไว้ลึกมากพอสมควร จึงขอเป็นการเร่งด่วนด้วนค่ะ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 27 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)