ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1096
ผู้ร้อง สท.ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์
เรื่อง ขอรถโมบายรับผู้สูงอายุกลับจากป่าช้า
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถโมบายรับผู้สูงอายุกลับจากป่าช้าบ้านป่าเส้า - ชัยสถาน ในงานศพของ แม่วิไล จันทิวงค์ ในวันจันทร์ ที่ 30 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
วันที่ร้องขอ 26 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1096 ขอรถโมบายรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเรียบร้อย 20 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)