ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1095
ผู้ร้อง ส.ท ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์
เรื่อง ขอรถโมบายรับผู้สูงอายุกลับจากป่าช้า
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถโมบายรับผู้สูงอายุกลับจากป่าช้าบ้านป่าเส้า - ชัยสถาน ในงานศพของ แม่อุ๊ยดี คำอ้าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
วันที่ร้องขอ 26 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1095 ขออนุเคราะห์รถราง นำผู้ร่วมงานณาปณกิจศพ หมู่ 9 กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเรียบร้อย 26 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)