ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1094
ผู้ร้อง นางสาวสุรีทิพย์ กันทะวงค์
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากเทศบาลจัดรถรับส่งผู้ป่วยที่ลื่นล้ม ที่บ้านเลขที่ 17/2 บ้านไร่ หมู่ 8 ระหว่างซ. 3 -4 ( บ้านแม่อิ่น ) ในวันพุธ ที่ 25 ส.ค. เวลา 13.30 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 25 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1094 ส่งผู้ป่วยลื่นล้มไป​ รพ.ลำพูน นายเจษฏา​ จิตต์ธรรม ดำเนินการเรียบร้อย 31 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)