ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1093
ผู้ร้อง นายเกรียงไกร โพธา
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน
ข้อความ ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ส.ค. 64 เวาลา 10.00 น. ผู้ป่วยชื่อนางอำพร โพธา บ้านอุโมงค์ อยู่ใกล้สะพานทางไปวัดอุโมงค์
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 25 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1093 รับส่งคนไข้ไปโรงพยาบาล นายธีระพร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 26 ส.ค. 2564
1093 ขอรับผู้ป่วยส่ง​ รพ.ลำพูน​ นายธีระพร​ กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 31 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)