ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1092
ผู้ร้อง นางวราภรณ์ ปันเจริญ
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่ช่วยไปซ่อมไฟกิ่งดับที่ถนนหน้าบ้านข้างสะพานหลังโรงสีกอม่วง เนื่องจากดับมาได้ 3 -4 วันแล้วทำให้การสัญจรไปมาลำบาก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 25 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1092 ซ่อมไผกิ่งหลังโรงสี กอม่วง นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 31 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)