ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1091
ผู้ร้อง นายประสูติ ปันเจริญ
เรื่อง ขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย
ข้อความ ขอรถรับ-ส่งผู้ป่วยไป รพ.ลำพูน ในวันศุกร์ที่ 27 ส.ค. 64 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ป่วยชื่อ แม่อุ้ยตา ปันเจริญ บ้านกอม่วง (ข้ามสะพาน หน้าวัดก่อม่วง เลี้ยวซ้าย ซ.1)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 25 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1091 ขอรถรับ ส่ง ผู้ป่วย ไปโรงพยาบาล Admin ไม่สามารถดำเนินการได้ คืนเรื่องกลับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 26 ส.ค. 2564 ผู้ยื่นคำร้องขอ โทรศัพท์มายกเลิกคำร้องขอ
1091 รับผู้ป่วยไป​ รพ.ลำพูน นายอนุพงค์​ คำเมืองลือ ดำเนินการเรียบร้อย 31 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)