ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1090
ผู้ร้อง นางเกศริน ชัยนำบิน
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่งและขอเพิ่มไฟกิ่ง
ข้อความ 1. ขอซ่อมไฟกิ่งเสีย 1 จุดหน้าบ้าน ( ร้านอ้วนเหล้าตอง ) 2. ขอเพิ่มไฟกิ่ง 1 จุด เสาทิศใต้ จุดแรกที่เสีย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 24 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1090 ซ่อมไฟกิ่งหน้าบ้าน นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 31 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)