ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1089
ผู้ร้อง นายสมิงจิรวงค์ ณ เชียงใหม่
เรื่อง การขุดเสาไฟฟ้า
ข้อความ ทำการขุดเสาไฟฟ้าใหม่ให้ตรง เนื่องจากปัจจุบันมีการเอนเอียง หากมีการล้มหักโค่น อาจจะทำให้เป็ฯอันตรายต่อประชาชนได้ ปัจจุบันมรการทำถนนบ้านฮ่องกอก และมีการอัดถนนอาจทำให้กระเทือน ทำให้ล้มได้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 24 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)