ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1088
ผู้ร้อง ร.อ.รวบ ขัดนาค
เรื่อง ขอเปลี่ยนหลอดไฟ และตัดกิ่งไม้
ข้อความ ขอเปลี่ยนหลอดไฟทางเข้าบ้านตรงสะพาน บ้านกอม่วง ซ.22 และตัดกิ่งไม้ลงเพราะบังแสงสว่าง
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 23 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1088 ซ่อมไฟกิ่งสะพานหน้าบ้าน นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 31 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)