ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1087
ผู้ร้อง นายบุญทรง เสมอใจ
เรื่อง ซ่อมแซมผนังกั้นดิน
ข้อความ ขอให้ซ่อมแซมผนังกั้นดินของประปาบ้านไร่ตะวันออก ไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ และถมดินที่เกิดความเสียหาย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 23 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)