ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1086
ผู้ร้อง นางบุศยพรรณ อาสิงสมานันท์
เรื่อง ปรับปรุงสภาพลู่วิ่งและเครื่องออกกำลังกาย
ข้อความ 1 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงสภาพลู่วิ่งสนามกีฬาป่าเส้า เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 2. อนุเคราะห์ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ อุปกรณ์ออกกำลังกาย เนื่องจากเกิดการชำรุดทรุดโทรมหลายเครื่อง
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 23 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1086 การปรับปรุงสนามกีฬาป่าเส้า นายภิญโญ พึ่งสุข รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)