ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1085
ผู้ร้อง นางพัชรนัท คำภีระบุรี
เรื่อง ขอซ่อมแซมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอซ่อมแซมไฟกิ่งบริเวณ ซ . 14 ห้างนาเจ้า
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 20 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1085 ซ่อมไฟกิ่งซอย 14 ห้างนาเจ้า นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 07 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)