ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1084
ผู้ร้อง นางอรทัย ด้วงสุยะ
เรื่อง มีเสาสัญญาณรถไฟโค่นล้มหน้าร้าน
ข้อความ เนื่องจากมีเสาศัญญาณรถไฟโค่นล้มกีดขวางทางเดินบริเวณหน้าร้านขายยาข้างธนาคาร ธกส. จึงขอเจ้าหน้าที่ช่วยไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ด้วย.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 20 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1084 เสาป้ายล้มกีดขว้างทางเดิน นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 31 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)