ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1083
ผู้ร้อง นางสาวโชติกา เครือมณี
เรื่อง ขอช่วยตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์
ข้อความ เนื่องจากได้รับผลกระทบหากมีการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์บริเวณป่าช้า ชัยสถาน - ป่าเส้า จึงขอเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลช่วยไปดำเนินการช่วยเหลือดังนี้ 1. ตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุญาตก่อสร้างในบริเวณดังดล่าว 2. ระงับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างดังกล่าวทันที 3. รับฟังผู้ได้รับผลกระทบที่มีที่พักอาศัยในรัศมี 100 - 150 เมตร ในบริเวณนั้น 4. ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นและหาทางออกร่วมกันที่มีความยุติธรรมเหมาะสม
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 19 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)