ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1082
ผู้ร้อง ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี
เรื่อง หินคลุกถมถนนเลียบรางรถไฟ
ข้อความ นำหินคลุกไปถมถนนเลียบรางรถไฟ ตั้งแต่แยกตลาดป่าเห็ว ถึง หมู่ 1 (ฝั่งตะวันตก ถึงนาเจ๊ก)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 19 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1082 ขอนำหินคลุกไปถมถนนเลียบรางรถไฟ ตั้งเเต่เเยกตลาดกลา นายนิคม แก้วกองเครือ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)