ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1081
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง บ้านอุโมงค์ ม.1จำนวน 3 จุด
ข้อความ 1.ถนนสายเหนือวัด แยกหน้าป่าช้าบริเวณหน้าบ้ายยายดี ปินอุโมงค์ และบ้านอาจารย์รุจ 2.เสาไฟต้นหน้าบ้านเสน่ห์ กันทะวงค์ (ซอย 7 หลังอนามัย) เสียอีกแล้วไม่ออกครับ 3.หลังโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ต้นที่ 2
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 19 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1081 ซ่อมไฟกิ่ง บ้านอุโมงค์ ม.1 จำนวน 3 จุด ต้นที่ 1 ถน นายจีรวัฒน์ สุวรรณา รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 ส.ค. 2564
1081 ซ่อมไฟกิ่าง 3 จุดบ้านอุโมงค์ หมู่1 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 31 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)