ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1080
ผู้ร้อง จุไรรัตน์ ทาอุโมงค์
เรื่อง ขอรถรับ-ส่ง ไปโรงพยาบาล
ข้อความ ขอรถรับ ส่ง ไป รพ. วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ผู้ป่วยชื่อนายสุรศักดิ์ ทาอุโมงค์ อยู่ ม.6 บ้านป่าลาน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 19 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1080 รับส่งผู้ป่วยส่ง​ รพ.ลำพูน นายธีระพร​ กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 23 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)