ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1079
ผู้ร้อง นายเกรียงศักดิ์ ลิมดิศพร
เรื่อง ขอย้ายเสาไฟฟ้า
ข้อความ เนื่องจากในถนนรถบรรทุกใหญ่สัญจรลำบากจึงขอความอนุเคราะห์กับทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ไปสำรวจและดำเนินการแก้ไขตามรูปภาพที่แนบมาด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 18 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)